היסטוריה

אביבה נג’ר ז”ל

הקהילה הטיפולית הראשונה בישראל הוקמה בהר-טוב (בית אביבה) בשנת 1987. היוזמה להקמת הקהילה הייתה של הגב’ אביבה נג’ר ז”ל ובעלה עמיאל (אמיל) נג’ר ז”ל. דר’ מאיר חובב מטעם משרד הרווחה ודר’ יואב סנטו מטעם משרד הבריאות נרתמו לתהליך ההקמה בעקבות יוזמתה של משפחת נג’ר.

לצורך הקמת הקהילה רתמה הגב’ אביבה נג’ר את מר איתן סלע (מנכ”ל העמותה לשעבר) אשר הקים את הקהילה הטיפולית הראשונה בישראל, בהר-טוב, ובשנת 1989 הקים את הקהילה הטיפולית השנייה בישראל (אילנות) ועל-ידי כך הניח את התשתית לטיפול פנימייתי בישראל.
בין השנים 1993-2012 פעלה בקהילה הטיפולית אילנות יחידה המיועדת לנשים מכורות, אמהות לילדים. היחידה שהיתה היחודית מסוגה בארץ, פעלה לצד הקהילה הטיפולית ואיפשרה מגורים משותפים של האם וילדיה במהלך הטיפול.