הוסטל אביבים

הוסטל אביבים הינו מסגרת המשך טיפולית המיועדת למכורים לסמים ואלכוהול ודרי רחוב מכורים. ההוסטל מפוקח ע”י משרד הרווחה ומוצע כערוץ טיפולי נוסף של השירות לטיפול בהתמכרויות והשירות לרווחת פרט ומשפחה.
מטרת העל של ההוסטל לסייע לאדם לחזור לחיים נורמטיביים בקהילה ללא שימוש בחומרים פסיכואקטיבים. משך הטיפול נע בין חצי שנה לשנה.

אוכלוסיית היעד היא:
1. אנשים מכורים לחומרים פסיכואקטיבים לאחר תהליך גמילה פיזית אשר עברו תהליך טיפולי מוכר של ששה חודשים לפחות. המסגרת מיועדת לאנשים עצמאיים בתפקודם ובעלי יכולת לתפקד במסגרת שיקומית לטווח ארוך.
2. דרי רחוב/מכורים אשר טופלו במסגרות ארציות ו/או מקומיות המטפלות בדרי רחוב ובמכורים במשך ששה חודשים לפחות ולאחר תהליך גמילה פיזית. המסגרת מיועדת לשיקום אישי ותעסוקתי ולפיתוח יכולת תפקוד עצמאי. המסגרת מיועדת לבעלי יכולת תפקוד במסגרת שיקומית לטווח ארוך.

הליך הקבלה – הגורם המפנה יעביר להוסטל דו”ח סוציאלי, חוות דעת רפואית והתחייבות להועדה מהרשות הרלוונטית. לאחר קבלת המסמכים, תתואם למועמד ועדת קבלה בהוסטל בנוכחות המועמד. אנו מעודדים את הגורם הטיפולי השולח להשתתף בועדת הקבלה.

הדגש מושם על שיקום תעסוקתי – חברתי והמשך טיפול בבעיית ההתמכרות. כל דייר מחויב למצוא עבודה ולעבוד בצורה רציפה תוך סיוע והתאמה. הדיירים מרוויחים את משכורתם ויכולים לחסוך להתחלה חדשה ולתשלום חובותיהם מתקופת השימוש.

קצת על הטיפול בהוסטל
דיירי ההוסטל לומדים לתכנן את חייהם לטווח הקצר ולטווח הארוך ונדרשים למלא מדי שבוע תוכנית שבועית. במהלך השהות בהוסטל קיימת תוכנית טיפולית הכוללת התערבויות פרטניות וקבוצתיות. כמו כן, מתקיימות תוכניות העשרה.
חשוב להדגיש כי לכל דייר מותאמת תוכנית אישית בהתאם למצבו הרגשי, החברתי, התעסוקתי והתפקודי. גם משך הטיפול מותאם לכל דייר באופן אישי.
כל דייר שמסיים את הטיפול בהוסטל יופנה בצורה מסודרת לרשות המפנה לטיפול וכן לרשות אליה יחליט הדייר להשתייך.

רכזת הוסטל: מאיה קמנב גולדפלד 073-2200989  maya@hartuv.org.il

לדרכי ההגעה להוסטל אביבים – לחץ כאן