הפניה לטיפול על ידי גורם מקצועי

טופס זה מיועד לגורמי מקצוע, לצורך הפניית מטופל לאחד ממוסדות העמותה. הטופס נשלח ישירות אל תיבת המייל של הנמען ואין אנו שומרים כל מידע באתר. סודיות המידע נשמרת על פי כל הגדרות השמירה על פרטיות.


פרטים על המועמד:


//
0
באפשרותך להעלות עד 3 קבצים.

 

עמותת בית אור אביבה. ד.נ. 14503 קדימה 6092000 | טלפון: 08-8997441 פקס' 09-8997567 | מייל מזכירות העמותה doli@ilanot.org.il