טופס פניה

באמצעות טופס זה, באפשרותך לפנות אל כל אחד ממוסדות הקהילה. אם לצורך קבלת מידע או פניה לטיפול. יש להשאיר פרטים ככל הניתן על מנת שנוכל לחזור אליכם.

לאנשי מקצוע: יש להשתמש בטופס מפורט המיועד לגורמים מקצועיים.

עמותת בית אור אביבה. ד.נ. 14503 קדימה 6092000 | טלפון: 08-8997441 פקס' 09-8997567 | מייל מזכירות העמותה doli@ilanot.org.il