שעת כושר בהרטובשעת כושר בהרטוב

דיירי הקהילה משתתפים בשעורי כושר גופני כל ידי מדרכים מוסמכים.