יש אליפותיש אליפות

דיירי הקהילה הטיפולית הרטוב, זוכים באליפות הקהילות הטיפוליות בכדורסל 2022.