יו"ר העמותה מדליק משואהיו"ר העמותה מדליק משואה

יו"ר העמותה, אלוף במיל' יורם יאיר (ייה) מדליק משואה לתפארת מדינת ישראל

ביום העצמאות ה-74 לישראל. (מאי 2022)