כנס בוגרים 2016

תקציר מתוך כנס בוגרים שבו חולקו תעודות ומדליונים ל-91 בוגרי מסגרות העמותה.