תרומות

עמותת בית אור אביבה הינה מלכ”ר (מוסד הפועל ללא כוונת רווח).
כל המשאבים מתועלים לרווחת דיירי הקהילות.
בכספי התרומות שלכם הקמנו פינות חי, מתקני ספורט, חוגי העשרה ופיתוח כישורי חיים.

הפקדה לחשבון הבנק:
בנק לאומי 10, סניף תל מונד 835, מס’ חשבון 8180528

יש להעביר את צילום טופס ההעברה הבנקאית לפקס’ 09-8997567 או למייל avi@ilanot.org.il
קבלה (אישור מס על פי סעיף 46) תשלח אליך.


לתרומות באמצעות PayPal


הדפסת טופס הוראת קבע ושליחתו לפקס 09-8997567

לעמותה אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.