מידע והנחיות למועמד

ביום הגעתך לקהילה עליך להצטייד במסמכים הבאים:

 • תעודת זהות.
 • כרטיס מגנטי של קופת חולים.

 תשלום דמי השתתפות לקהילה

 • דמי ההשתתפות בגובה 1845  ₪ לחודש הראשון ישולמו במזומן על ידי המועמד /משפחתו ביום הכניסה. (ניתן לבצע העברה בנקאית מראש: בנק לאומי 10, סניף אלוני השרון 648, מס’ חשבון 01852136. יש לשלוח אישור על ביצוע ההפקדה לפקס: 09-8997567.
 • במידה והביטוח הלאומי יאשר את התביעה להבטחת הכנסה, לא יידרש מהמועמד  תשלום השתתפות מעבר לחודש הראשון, למעט הפרשים.
 • במידה ולא תאושר התביעה להבטחת הכנסה, על המועמד/משפחתו לשלם את דמי ההשתתפות העצמית. לצורך כך יחתום המועמד/משפחתו על התחייבות לתשלום. בנוסף, יחתום המועמד/משפחתו על הוראת קבע/ ישלם בהמחאות דחויות. במידה ויחול שינוי בקצבאות הביטוח הלאומי , דמי ההשתתפות יעודכנו בהתאם.
 • אדם נשוי, המתגורר יחד עם אשתו ורשום בת.ז. כנשוי, ישלם השתתפות של 845 ₪ בלבד.
 • דמי ההשתתפות העצמית נגזרים מגובה קצבת הבטחת הכנסה ומשתנים לפיה מידי תקופה. באם יהא שינוי, יגבה סכום אחר, בהתאם.

 ציוד אישי

 • כיוון שמדובר בתקופת טיפול של כ- 12 חודשים, מומלץ להצטייד:
 • ביגוד מתאים ובכמות מספקת.
 • כלי רחצה וגילוח לשבוע הראשון
 • שעון מעורר.
 • ניתן להביא ווקמן/דיסקמן עם אוזניות.
 • אין להביא: מכשירי חשמל אחרים, מזון , ממתקים, מצעים ומגבות.
 • בקהילה יסופקו לך מצרכי קנטינה, הכוללים סיגריות, כלי רחצה/גילוח והיגיינה.

הגשת תביעה להבטחת הכנסה במוסד לביטוח הלאומי

 • לצורך הגשת התביעה, עליך להצטייד במסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות.
 • אישור מהבנק על פרטי בעל החשבון או המחאה מבוטלת
 • ריכוז דפי חשבון עו”ש של שלושה חודשים אחרונים
 • אישור מהבנק על גובה חסכונות, פיקדונות וקופות גמל
 • במקרה של חשבונות סגורים- יש להביא אישור על סגירת חשבון.
 • במידה ועבדת במהלך השנתיים האחרונות, עליך להציג תלושי שכר של שלושה חודשים אחרונים, מכתב הפסקת עבודה מהמעביד בו תפורט תקופת העסקתך, תאריך סיום עבודתך והאם קיבלת פיצויים.
 • במידה ועל שמך רשום רכב במשרד הרישוי, יש לשנות בעלות על הרכב ,לפני הכניסה לקהילה ולהציג על כך אישור.
 • אישור מס רכוש על שמך.
 • עליך לקבל  בביטוח לאומי  קוד אישי לצורך מסירתו בקהילה.
 • לאחר הקליטה בקהילה, יועבר אישור על קליטה בקהילה לסניף הביטוח הלאומי.