יו”ר העמותה מדליק משואה

יו”ר העמותה, אלוף במיל’ יורם יאיר (ייה) מדליק משואה לתפארת מדינת ישראל

ביום העצמאות ה-74 לישראל. (מאי 2022)

הנהלת העמותה: ת.ד. 14503 קדימה 6092000 | טל’ 09-8997441 | פקס’ 09-8997567